Enhedslisten i Høje Taastrup og vores indtægter / Ole Hyldahl redegør for partiskat til partiafdelingen.

 

Som valgt Byrådsmedlem får jeg en grundløn og udvalgsvederlag for 4 faste udvalg. Jeg betaler partiskat til Enhedslisten Høje-Taastrup afdeling. I 2017 er det 47.600 kr. De 47.600 kroner betales af bruttoindtægten. Jeg betaler skat af den faktiske bruttoindtægt. Partiskat kan ikke og bliver ikke modregnet i skatten.
Partiskatten bliver bl.a. brugt til donationer, fx til Paraplyens venner 10.000 kr.
Det er en god fornemmelse, at vi som Enhedsliste har mulighed for, at give bidrag til hjælp, fx for udsatte borgere.

Ole Hyldahl. / Spidskandidat for Enhedslisten i Høje Taastrup Kommune

Derudover får afdelingen 100 kr. pr. medlem om året fra centralt hold + partiskat fra medlemmer der deltager som tilforordnede ved kommunevalg.