Enhedslisten er med i budgetforliget for 2020 i Høje Taastrup.

Enhedslisten gik ind til budgetforhandlingerne med en forventning om et budget med social
balance, hvor man friholdt vores daginstitutioner, skoler , SFO’er og klubber fra besparelser
og sikrede udsatte borgere hjælp og en meningsfuld tilværelse.
Samtidig med at man sikrede, at Høje Taastrup kommune er ambitiøse ift. at yde sit bidrag til
den omstilling, som er nødvendig ift. klimaudfordringen. Og det er i høj grad lykkedes med det
her budget. Hovedlinjerne til budgetforhandlingerne for Enhedslisten har således været:

  • Friholde børneområdet for besparelse
  • Redde Familiens Hus
  • Et budget med social balance
  • Redde Miljø- og Energicentret
  • Fokus på klima- og miljøudfordringen
  • Super cykelsti langs Roskildevej

På børneområdet har Enhedslisten arbejdet hårdt for at redde familiens hus, og vi er glade
for, at det er lykkedes at opretholde det rigtigt gode tilbud som det er. Jeg har mødt mange
borgere som er blevet hjulpet videre i deres liv af familiens hus og er taknemmelige over den
hjælp de har fået og det skal vi som kommune værne om. På børneområdet er vi næsten
kommet i hus med at friholde området for besparelser. Jeg kan nævne, at det har været
afgørende for Enhedslisten, at vi ikke ændrer på åbningstiden i daginstitutionerne, ikke
holder to ugers sommerferielukket i daginstitutioner eller SFO, ikke hæver antallet af børn pr.
voksen i vores SFO’er og opretholder skolepuljen. Børnene er vores guld og vores fremtid, og
vi er meget stolte over, at det er lykkedes at lave et budget, hvor vi driblede uden om alle disse
besparelser.

For at det har kunnet lykkedes, har Enhedslisten også kommet med forslag til alternativ
finansiering, som ikke ville ramme basisdriften. Vi har bl.a. foreslået, at man hentede penge i
Lønpromillepuljen og ved at skære et årsværk i kommunikationsafdelingen, og det er
lykkedes at blive enige om sammen at en del af besparelserne findes i Lønpromillepuljen,
mens kommunikationsafdelingens størrelse forbliver intakt.

Der er selvfølgelig altid tidsler, når et budget skal vedtages, og én stor tidsel for Enhedslisten
har været, at der skal være takststigninger på SFO (altså at det bliver dyrere at have sine børn
i SFO). Vi har i Enhedslisten arbejdet hårdt på i første omgang at fjerne besparelsen og
dernæst at minimere den. Vi kom desværre ikke i mål med helt at fjerne besparelsen, men det
er lykkedes at få takststigningen ned på 3,4 procent, hvor der først var lagt op til en stigning
på 9,5 procent dermed er besparelsen blevet næsten en million kroner mindre end der først
var lagt op til. Vi har samtidig sikret os at Institutions- og Skoleudvalget følger konsekvensen
af takststigningen ift. om der sker afledte uhensigtsmæssige konsekvenser som f.eks. at nogle
socialt udsatte og/eller økonomisk presset familier fravælger SFO grundet økonomi.

Når vi nu er i gang med børneområdet, er vi ydermere glade for, at det er lykkedes at blive
enige om at afsøge muligheder for oprettelse af en intern specialskole, hvor vi udover at
kunne tilbyde et tilbud tættere på Høje Taastrups borgere også kan spare penge på dyre
eksterne tilbud.

Vi er samtidig også glade for, at der er fundet penge til skolernes samarbejde med
foreningerne, så det ikke bare bliver endnu en ekstra opgave af mange uden ekstra ressourcer
på skolerne. Vi tror samtidig, at konstruktionen faktisk vil være en kæmpe hjælp ift. de
udfordringer, der helt legitimt er ift. samarbejdet på tværs.

Ift. den sociale balance har Enhedslisten arbejdet hårdt på at redde Miljø- og energi centeret
som foruden at facillitere en række grønne projekter, er en socioøkonomisk virksomhed som
også sørger for meningsfuld beskæftigelse for en lille gruppe borgere, som af forskellige
årsager har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi er samtidig glade for, at det er lykkedes at videreføre de fremskudte socialrådgivere i
Gadehavegaard og Tåstrupgaard.
Derudover er det et skridt i den rigtige retning for den sociale balance, at budgetforliget sikrer
ekstra midler til Café paraplyens sociale arbejde samt at der oprettes en pulje til aktiviteter
for ensomme og socialt udsatte.

Budgettets grønne profil har også været afgørende for Enhedslisten, og i vores
forhandlingsudspil indgik en grøn pulje til finansiering af grønne initiativer og nedsættelse af
et klima §17.4-udvalg samt krav om supercykelsti langs roskildevej. Vi kom desværre ikke i
mål med den grønne pulje og klima §17.4-udvalget, men det vil vi arbejde videre på. Til
gengæld er vi meget stolte over, at det lykkedes at opnå enighed om supercykelstien, så snart
der er luft i anlægsbudgettet.

Derudover er vi meget tilfredse med, at partierne i forliget er enige om at klimaindsatsen skal
forsættes og udbygges samt at vi skal understøtte udbredelsen af elbiler ved at etablere
ladestandere ved alle kommunale arbejdspladser inden 2030 og undersøge hvordan
kommunen kan fremme etablering af ladestandere ved private virksomheder.

Til sidst, men ikke mindst er vi glade for at vi er enige om at inddrage de unge i den fremtidige
klimaindsats.

Alt i alt er det Enhedslistens vurdering, at det er det bedste budgetforlig i mange år i Høje
Taastrup.

 

Vores budgettale til budget 2020.
Byrådsmøde, november 2019,
af Emil Viskum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 2 =