Konstitueringen for Byrådsperioden 2022-2025

I går aftes blev konstitueringen for den næste byrådsperiode vedtaget.
Konservative og Michael Ziegler har denne gang valgt at konstituere sig med blå blok alene i modsætning til tidligere år, hvor Borgmesteren har inviteret alle partier i byrådet med til konstitueringsforhandlingerne.

På trods af at vi i Enhedslisten ikke er med i den blå konstituering, er det dog lykkedes at få lavet en god konstituering, hvor vores byrådsmedlem Emil Viskum kommer til at sidde i Økonomiudvalget, Institutions- og skoleudvalget og socialudvalget.

I Institutions- og Skoleudvalget bliver Emil næstforperson, hvilket har været en helt central post at få for Enhedslisten, da vi de næste år vil forsætte arbejdet med at sikre minimumsnormeringer og nok ressourcer i vores dagtilbud og SFO.
Derudover skal der bruges mange kræfter på den kæmpe rekrutteringsudfordring vi står med, da de øjeblikkelige kapacitetsudfordringer ikke er acceptable, og så skal den ekstra lukkeuge i daginstitutioner og SFO rulles tilbage.
Ydermere skal de enkelte skoler i højere grad defineres af børnene, forældrene og det faglige personale og ikke presses ind i en overordnet didaktisk ramme besluttet af byrådet kaldet Fremtidens Skole.
Det er tid til nutidens børn!

Det har også været vigtigt for os at kunne forsætte arbejdet i Socialudvalget, hvor vi vil gøre alt hvad vi kan for at være talerøret for vores mest udsatte borgere.
Vi skal have en helhedsorienteret tilgang til borgerne, hvor vi prøver at forstå vores borgeres behov og bevæggrunde, så systemet kan leverer det rigtige til tilbud til eksempelvis en borger med handicap. Systemet skal tilpasses borgerne og ikke omvendt. Det at få en tidlig og rigtig afklaring vil være totalt win-win, da vi ikke alene vil spare mange penge på ikke at koste borgere rundt i systemet, men også skabe mere livskvalitet og ro for den enkelte borger.

Ift. miljø og klima er vi glade for stadig at kunne være repræsenteret i §17.4 Klimaudvalget og at det også er lykkedes at få en plads i Skovrådet.
Derudover kommer Emil til at sidde i Handicaprådet, Handicapfonden, §17.4 Udsatte Boligområder, §17.4 Uddannelse til Alle, Valgbestyrelsen til Kommunalvalget, Skole- og Institutionsrådet og har fået en plads ved generalforsamlingen for HTK Forsyning.

Vores kandidat Rojda har fået en plads i bestyrelsen for ungdomsboligerne i Østerparken, en plads i grundlisteudvalget og en plads i Taastrup Bymidte.

Tak til alle jer der har stemt på os.
Vi vil arbejde hårdt, og gøre os umage for at leve op til jeres tillid!