Budgetforslag 2023

Socialdemokratiet, SF og vi i Enhedslisten har lavet et alternativt budgetforslag til kommunebudgettet 2023.
De forhandlinger på tværs af byrådets partier som vi nåede at være en del af, kredsede omkring et enkelt emne, nemlig midlertidig skolekapacitet I Hedehusene.

Vi ville ikke gå med til at flytte skolebørnene i Hedehusene unødigt rundt imellem matrikler – især ikke når der i Læringshuset stadig er plads til 650 børn.
I en situation med ledig kapacitet, synes vi simpelthen ikke det er i orden at sende en stor del af de nye elever ned på en nedslidt skole, som ikke er blevet vedligeholdt i flere år og har et vedligeholdelsesefterslæb på +64 millioner, hvor man så klare den med en klat maling.
Og det var det…da det åbenbart var en præmis for de videre forhandlinger først at nå til enighed om den midlertidige skolekapacitet.

Vi er dog virkelig ærgerlige over ikke at kunne være en del af årets budgetforlig, fordi der for første gang i mange år har været penge til udbygge vores fælles velfærd.
Vores budgetforslag retter derfor op på en del af de forringelser flere områder har lidt under, på grund af tidligere års nedskæringer. Samtidig har vi haft fokus på økonomisk ansvarlige langsigtet løsninger og foretaget investeringer, der ruster os bedre til en usikker fremtid.

Af helt konkrete tiltag, afsætter vi en pulje til fastholdelses- og rekrutteringstillæg til vores pædagogiske personale og sosu’er, så kan få bugt med den kæmpe rekrutteringsudfordring vi har i kommunen. Vi fjerner også lukkeugen i både daginstitutioner, klubber og SFO’er, vi udvider to-voksen ordningen, indsætter minimumsnormeringer i SFO’er og renoverer vores kommunale legepladser.
På det grønne område afsættes der  5,3 mio til en grøn pulje til udbygning af vedvarende energi, energirenovation og ladestandere samt 500.000 til skovrejsning og biodiversitet, og vi laver en stor pulje på 11,1 mio til styrkelse af vores cykelinfrastruktur.
Vi afsætter også 10 millioner til indskudskapital til almene boliger – alle skal have råd til at bo i Høje-Taastrup
Sidst men ikke mindst, afsætter vi penge til prisstigninger og den aktuelle energikrise, samt vores kollektive trafik.

Alt i alt er det alternative budgetforslag det mest ambitiøse budgetforslag indenfor, børneområdet og den grønne omstilling i mange år og hvor ville det være dejligt, hvis Michael Ziegler og Co. gav sig tid til at se alle de gode idéer, som vi aldrig fik mulighed for at præsentere for dem til budgetforhandlingerne, for så er vi ikke i tvivl om, at de vælger at stemme det alternative budgetforslag igennem på onsdag, når det endelige budget skal vedtages.

Budgetforslaget kan læses HER