BILLIGE BOLIGER TIL ALLE – NEJ TIL DISKRIMINERING I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

BILLIGE BOLIGER TIL ALLE – NEJ TIL DISKRIMINERING I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Vi vil arbejde for at der i alle boligområder etableres boliger som er til at betale for almindelige mennesker. F.eks. ved at stille krav om at en vis andel skal være almennyttige boliger, ungdomsboliger eller seniorboliger.
Vi vil bekæmpe ghettoloven der gennem diskriminering af etniske mindretal, folk uden uddannelse og arbejdsløse, fører til nedrivning af gode og billige sociale boliger.