Byrådsafstemninger

 

Her kan du få indblik i, hvad Enhedslisten stemmer i byrådet og hvorfor – talepapir, afstemninger og forslag fra byrådsmøder.

 

Byrådsmøde – 21/02/2020 – forslag om ugentlig motion i arbejdstiden mm.
af Emil Viskum.

Byrådsmøde – 29/01/2020 – Opgaveudvalg for Klima samt Ungeklimaråd, Revidering og høring af skolernes ressourcetildelingsmodel mm.
af Emil Viskum.