DET GRØNNE OMRÅDE – KLIMA OG BIODIVERSITET – FÆLLES BÆREDYGTIGHED

DET GRØNNE OMRÅDE – KLIMA OG BIODIVERSITET – FÆLLES BÆREDYGTIGHED


Enhedslisten i Høje–Taastrup vil arbejde for fælles bæredygtighed. Det er vigtigt, at vi opretholder og udbygger den fælles velfærd, og at alle uanset udgangspunkt har mulighed for at deltage og være en del af fællesskabet. Samtidig skal vi på alle områder imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne. Det vil sige, at vi vil skabe de bedst mulige betingelser for både mennesker og andre levende skabninger.
Enhedslisten kræver vedvarende energi og økologi til gavn for både mennesker og miljø. Vi vil styrke klimarenoveringen af kommunens bygninger samt støtte etablering af vedvarende energi både privat og kommunalt. Vi vil styrke den kollektive trafik samt arbejde for velfungerende kollektiv trafik også i kommunens yderområder. Vi vil arbejde for gratis økologisk mad i de kommunale skoler og institutioner-
Den voldsomme udbygning af kommunen skal under kontrol. Vi har brug for mere skov og flere naturområder og det skal være slut med at inddrage flere grønne pletter. Tendensen med højere og højere bebyggelsesprocenter skal stoppes, og der skal igangsættes en større indsats for at mindske støjgener.
Enhedslisten støtter etablering af lokale virksomheder, værksteder, håndværkere og lokal handel med henblik på etablering af flere lokale arbejdspladser som en del af, og i samklang med nærmiljøet.
Høje – Taastrup Kommune er også en kommune med åbne landskaber og landbrug. Det er en vigtig kvalitet som vi skal værne om, dog må forholdet gerne forskubbe sig til fordel for fri natur og åbne landskaber. Biodiversiteten skal sikres, og læhegn skal ikke brændes af som såkaldt biobrændsel. Enhedslisten ønsker mere vild beplantning med hjemmehørende planter, så vi kan give de lokale truede dyr, insekter og planter en hjælpende hånd. I byområderne skal biodiversiteten også have plads, ukrudtet må altså gerne gro sammen med græsset i bymiljøet.