Kommunalvalg 2017

 • Valggrundlag:
  Enhedslisten i Høje Taastrup, arbejder for grundlæggende forandringer af samfundet.
  De små sejre er vigtige, og Enhedslisten vil altid forsøge at sikre borgernes velfærd og lige muligheder. Svage grupper skal altid komme først.

  Enhedslisten i Høje Taastrup vil arbejde for bæredygtighed og støtte vedvarende energi.

  Retssikkerheden for borgerne skal sikres, og alle skal have et forsørgelsesgrundlag. Jobcentret skal i højere grad skaffe folk i arbejde, i stedet for at genere dem.

  Enhedslisten vil arbejde for at borgerne skal kunne stille forslag i byrådet uden om de politiske partier.
  Vi vil give de ansatte friheden til at tilrettelægge deres eget arbejde, og vi vil satse på fælles løsninger i stedet for private.

  Skolens opgave er at sætte elevernes behov i centrum og være et middel til at myndiggøre og frigøre borgerne i samfundet.
  Skolen skal fremme opkvalificering af alle og fremme kritisk og analyserende tænkning hos eleverne.
  Skolen skal være med til at demokratisere samfundet, og samfundet skal fremme demokrati og frigørelse i skolen.

 • Kandidater
 • 1. Ole Hyldahl (Indvalgt i byrådet for EHL i 2013 + Pædagog)
  2. Emil Viskum (Folkeskolelærer)
  3. Preben Bjørn Madsen (Tidligere viceborgmester i HTK og BA i International Økonomi)
  4. Halil Kara ( Selvstændig / Pædagog)
  5. Jørgen Mortensen (Socialpædagog)
  6. Jan Simon Petersen (Konsulent og Cand.Pæd. i alm.pædagogik)

 • Materialer

VALGARRANGEMENTER:
11. oktober – paraplyen petanqueturnering kl. 16.30- 19
petanque mellem politikerne kl. 16.30-17.30
kl. 17.30-19.kaffe og snak i paraplyen. Politikerne sidder rundt ved bordene og har materialer med og folk går rundt og snakker med dem de vil.

Deltagere: Ole og Emil

25. oktober – valgmøde om børnerettigheder – kl. 19- 20.30
på Borgerskolen
I anledningen af kommunalvalget og Borgerskolens vej til at blive en Unicef Rettighedsskole inviteres du/I hermed til at deltage i et politisk panel, om emnet
”Folkeskolen i Høje Taastrup kommune”.
Rammen vil være, at BørneRettighedsrådet står for at afholde valgaftenen og der vil være værter som sørger for spørgsmål, både fra publikum og fra eleverne selv.
Da vi ikke er så langt i planlægningen endnu, kan vi ikke give et mere detaljeret program men håber du/I vil reservere aftenen. Der vil også blive sendt en officiel meddelelse ud til forældre og offentliggørelse af arrangementet for kommunens øvrige borgere.
Et mere detaljeret program vil blive sendt efterfølgende til alle der vil og kan deltage.
Vi ser frem til en aften i selskab med jer omkring vores folkeskoler.
Følgende partier er inviterede;
Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Lokallisten, Liberal Aliance, Alternativet, Nye Borgerlige.

Deltager: Emil

30. oktober – Natur, miljø og grøn mobilitet kl. 19-21
vælgermøde arrangeret af dansk cyklist forening og dansk naturfredningsforening i medborgerhuset.

Deltagere: Emil

2. november – cahrlotteager vælgermøde kl. 19
foregår i aktivitetshuset. Parker ved charlotteskolen(da det kræver p-tilladelse ved aktivitetshuset). Paneldebat. Kontakt: Birgit 22325396)

deltager: Emil

Torsdag den 2. november Erhvervsrådet, kl. 7.30-9.30 i samarbejde med Hedehusene Erhvervsforening, et Politisk Morgenbord. Det er kl. 7.30-9.30 i Taastrup Teater og Musikhus.

Vi indbyder spidskandidaterne for de partier, der opstiller til kommunalvalget i Høje-Taastrup.

I sagens natur vil vi have fokus på kandidaternes holdning til kommunens erhvervsstrategi/politik.

Vi forsøger at anslå en uformel stemning. Det skal være dialog over kaffe og morgenbrød – og ikke noget med 5 minutters indledning fra hver kandidat.

Mødet er berammet til to timer.

Vi har allieret os med en kompetent ordstyrer, som vil sørge for, at vi undgår, at alle 11-12 kandidater skal svare på alle spørgsmål. Men alle skal nok få taletid i løbet af mødet!

Deltager: Ole

2. november 16 til 18:30
Ældresagen – OK klubben – Veteransport TIK – Seniorrådet –
Byrådssalen. Redaktøren Peter fra Lokalavisen er ordstyrer og still
spørgsmål.

Deltagere: Ole

Lorry klokken 19:00 (live fra kl. 19.55) fredag den 3. November
Det er en tv-transmitteret paneldebat med et begrænset antal pladser, hvor der løbende vil være udskiftning blandt de deltagende kandidater.

Debatten er i alt 40 minutter lang, og vi har i Høje-Taastrup valgt, at vi skal rundt om hovedemnerne:
1) Folkeskoler og Privatskoler
2) Ledighed
3) Udsatte boligområder

Vi vil gerne bede dig om at deltage i debatrunde 3

Debatten finder som bekendt sted fredag d. 3. november kl. 19.55-20.35 på adressen: Springcenter NærHeden, Sejlbjerg Allé 5, 2640 Hedehusene.

Vi vil bede dig møde op senest kl. 19.00, så der er tid til briefing, pudder og mikrofon til alle deltagere.

Alle, der bruger make-up, bedes tage det på hjemmefra. Alle deltager i debatten bliver dog som nævnt pudret, så ingen skinner i tv-lampernes skær.

Vi håber, at du siger ja til at være med.

I så fald vil vi bede dig om at holde din mobil åben torsdag d. 2. nov. – dagen før debatten – mellem kl. 9-13, hvor vores debatvært Lone Silberbrandt vil ringe dig op til en kort snak om de sidste detaljer. Er der et bestemt tidspunkt, der passer dig bedst, så angiv det gerne i din svarmail, samt det mobilnummer vi kan fange dig på.

Deltagere: Emil

6. November – Debat med DI (det bliver hen over middag)
Til efteråret indtager DI landevejene i Danmark for at sætte fokus på, hvordan vi skaber den lokale vækst. Det sker, når vi i forbindelse med det forestående kommunalvalg tager på rundtur til hele landet for at diskutere erhvervspolitik med kandidaterne til byråd/ kommunalbestyrelse og det lokale erhvervsliv.
Den 6. november over middag besøger vi Høje-Taastrup Kommune. Her fyldes bussen med kandidater, lokalpresse og virksomhedsledere fra kommunen. Sammen vil vi køre på virksomhedsbesøg, netværke, lave presseinterviews og diskutere, hvad der skal til for at skabe arbejdspladser og råd til bedre velfærd i kommunen. Nærmere program følger

Deltagere: Ole

Valgmødet afholdes den 7. november i byrådssalen på Høje-Taastrup Rådhus.

Idéen er at skabe et valgmøde med ekstra krydderi. Derfor vil der blandt andet være mulighed for, at vælgerne både inden valgmødet og i pausen, kan gå rundt til politiske stande, hilse på spidskandidaterne, få pjecer mv., lige som vi blandt andet har lodtrækning om en flot præmie til sidst (for at bevare stemningen og interessen hele aftenen).

Den foreløbige tidsplan er:

Kl. 19.00: Åbent for vælgere. Publikum ledes igennem området med politiske stande, og der er kaffe og kage. De politiske stande skal være bemandet.

Kl. 19.30: Start på valgmødet. Debat.

Kl. 20.30: Pause. Der bydes på vand, øl og div. snacks. Publikum kan gå rundt mellem de politiske stande og hilse på spidskandidaterne.

Kl. 21.00: Vælgermødet starter igen.

Kl. 21.55: Afslutning og lodtrækning i konkurrence.

Kl. 22.00: Slut og tak for i aften.

Hvert parti får et bord / en stand i hall’en uden for byrådssalen. Bordene måler 80 x 120 cm. Standen kan pyntes med rollups, plakater, pjecer, balloner o.lign. Der må gerne deles bolsjer o.lign. ud, men det er ikke muligt eller tilladt med andre aktiviteter. Der er adgang fra kl. 18 til at indrette standen – og den skal være klar senest kl. 18.45, idet der er åbent for publikum fra kl. 19.

Alle kandidater skal medbringe sin egen plakat på en hård plade, som kan stilles foran bordet i byrådssalen. Denne løsning er valgt fremfor navneskilte, som ikke vil kunne læses fra tilhørerpladserne (eller på oversigtsbillederne ved live-udsendelsen). Kandidaterne vil blive placeret i bogstavrækkefølge.

Mikrofonanlægget i byrådssalen vil denne aften fungere anderledes end til byrådsmøderne, og der vil være instruktion i brug af anlægget kl. 18.30.

Deltagere: Ole

8. november – kl. 17-18.30 – Debatmøde på 3F

Temaer for vælgermødet vil være:
• Fair forhold ved udlicitering
• Kampen mod social dumping
• Erhvervsuddannelser og praktikpladser

Målgruppen for mødet er alle der har interesse i disse 3 temaer.

Tidsplanen vil være:
Velkomst v. Formand Søren Grøn 17.00 – 17.10
Hver kandidat præsenter sig og sine budskaber 2 min til hver 17.10 – 17.30
Spørgsmål fra salen 17.30 – 18.00
Hver kandidat afrunder 2 min til hver 18.00 – 18.20
Afrunding ved formand Søren Grøn 18.20 – 18.30
Mad (Stegt flæsk med persillesov) 18.30

Deltager: Jan Simon

onsdag d. 8. november 2017 kl. 19. Sengeløse kommunalforening
Traditionen tro, indbyder Sengeløse Kommunalforening i kommunalt valgår, til vælgermøde på Sengeløse Kro. Alle partier der opstilles indbydes, og en repræsentant fra hvert parti der ønsker det, får plads på kroens teaterscene med navneskilt. Der vil være ordstyrer og lydanlæg men ingen plancher eller overhead.

Foreningen vil være vært for indbudte til Valgflæsk med persillesovs kl.17.30

Deltager: Emil

valgdebatmøde på Høje Tåstrup Privatskole tors. D. 9. november kl 13.30 – 14.30
På Høje Tåstrup privatskole vil vi gerne afholde et valgdebatmøde, hvor I som politikere kan repræsentere jeres parti og tale om jeres mærkesager, og elever fra udskoling kan stille spørgsmål og blive klogere på, hvad kommunalvalget går ud på.
Sidste år har vi arbejdet med Skolevalg 2017, hvilket gjorde stort indtryk på elever i 8. og 9. kl. Derfor ønsker vi også at afsætte tid af til kommunalvalget og give eleverne et større indblik i dansk politik og i det dette tilfælde også demokrati og folkestyre.

Deltager: Emil

Torsdag d. 9. November kl. 19 – vælgermøde i handicaphuset
Vælgermøde i Handicaphuset Torsdag den 9. november 2017. Fra kl 19:00 Til alle opstillede partier ved KV 2017. I lighed med det forrige kommunevalg afholder DH og LEV i samarbejde et vælgermøde, hvor emnet er handicappolitik i Høje Taastrup kommune. Det seneste vælgermøde var yderst velbesøgt, det er derfor vores håb, at I vil deltage i panelet med en kandidat, der er interesseret i området. Planen vil være, at hver deltager får 5 minutter til at fremlægge partiets intentioner for den kommende periode i byrådet. Herefter vil vi gå over til spørgsmål fra salen. Efter en pause vil ordstyren samle op/konkluderer på spørgsmålene, hvorefter kandidaterne har to minutter – derefter igen spørgsmål fra salen. Slutter med en kort afrunding fra kandidaterne. Det er vores håb, at I ønsker at deltage, således at vi kan få en nuanceret debat

Deltager: Jan Simon

Reerslev torsdag d. 9 november kl 19. Mødet afholdes i forsamlingshuset.
Jeg har lovet formanden for landsbylauget i Reerslev at videreformidle informationen til jer, hvilket hermed er gjort.

Deltager: Emil

mandag den 13. november 2017. kl. 19:00-21:30. – Landsbylauget
Fløng Forsamlingshus, Fløng Byvej 12A

Deltagere: Emil

d.14. november vælgermøde i beboerhuset gadehavegaard kl 17.
Program følger.

Deltager: Emil

Tirsdag d. 14. November – socialområdet kl. 16.30-18
Arrangementet afholdes i kantinen på Solsortevej 9C i Taastrup. Socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune, som består af Socialpsykiatrien
og Området for Voksne med udviklingshæmning, vil gerne
invitere én repræsentant fra hvert parti til vælgermøde. Forud for vælgermødet vil vi, i Værestedet for psykisk sårbare og i Fristedet, som er et klubtilbud for voksne med udviklingshæmning, sætte demokrati mv. på dagsordenen. Derudover vil brugerne af de to tilbud forberede spørgsmål til panelet ud fra temaerne Fritid, bolig og beskæftigelse. Ordstyrer på vælgermødet er Nina Borum Nielsen, som er ansat i Socialpsykiatrien.

Deltagere: Bjørn

onsdag 15. november – demokratisk paneldebat kl.10-12, på: Rugvænget 7, 2630 Tåstrup.
Vi er en skole med 120 prægtige unge mennesker- mange vil være førstegangsvælgere d.21- og som på mange måder vil have godt af et demokratisk indspark

Deltagere: Emil