NEJ TIL MOTORRING 5

NEJ TIL MOTORRING 5

Enhedslisten i Høje – Taastrup siger nej til motorring 5. En motorvejskorridor gennem kommunen fører til mere støj og trafik gennem kommunen. Det vil ikke gavne vores fælles mentale sundhed, fælles bæredygtighed, klima og biodiversitet.

Vi er ikke i tvivl om, at borgernes penge er bedre brugt på andre ting end en motorvej, som vil medføre en række gener for beboerne i nærheden af transportkorridoren, som f.eks. Kragehaven, Hedehusene, Reerslev og Sengeløse.

Argumentationen for en motorring 5 er at den vil medvirke til at afhjælpe trængsel, men det er meget tvivlsomt, hvorvidt det er tilfældet, da al erfaring viser, at det at lave nye veje kun meget kortvarigt afhjælper trængsel, da det samtidig vil øge antallet af biler på vejene.

Et andet argument, som har været fremme, er, at man i har regnet sig frem til, at en motorring 5 vil være samfundsøkonomisk, men her skal det pointeres, at når man skal regne på det, medtager man den interne rente. Dvs. at hvis der bliver solgt ekstra biler som afledt effekt af en motorring vurderes det som en samfundsgevinst, da der sælges ekstra biler med dertilhørende arbejdspladser og indtægter pga. registreringsafgiften. Men beregningen tager slet ikke højde for den øgede CO2udledning. Det betyder i praksis, at regnemetoderne, der ligger bag motorring 5, vil gøre, at det aldrig vil være samfundsøkonomisk at forbedre den offentlige transport sammenlignet med at bygge en motorvej, og det, kan alle forhåbentligt se, er helt skørt med den kæmpe klimaudfordring, som verden står overfor. Så man kan spørge sig selv, om det ikke kun vil være bilproducenter og en snæver transportsektor, som kommer til at føle de samfundsøkonomiske gevinster, når gods fra Tyskland til Sverige skal brages direkte gennem Høje Taastrup Kommune.

Og som om det ikke er nok, vil beboerne i de berørte områder ikke kun have udsigt til en ”smuk samfundsøkonomisk” motorvej, men de vil også få udsigt til øgede støjgener samt luft- og partikelforurening.

Vejdirektoratet kan ikke garantere, at støjniveauet fra Ring 5 Syd vil være under de vejledende grænseværdier (58 dB). I nyeste rapport for WHO redegøres der for, at der allerede ved en støjpåvirkning på 55 dB vil være en betydelig sundhedsskadelig effekt, hvilket konkret vil betyde, at der vil være borgere, som vil blive syge grundet den øgede støjpåvirkning. WHO peger ydermere på, at støj- og luftforurening er de 2 største miljøproblemer i Europa.

Argumenterne mod en motorring 5 er utallige, og vi håber inderligt, at flertallet vil lytte til de borgere, som af gode grunde nu er bekymrede for, hvad en motorring 5 vil betyde for dem og deres sundhed og livskvalitet.
Første slag mod motorring 5 blev dog vundet, da motorring 5 heldigvis og pga. af borgernes store arbejde og utilfredshed, ikke blev en del af infrastrukturplanen. Men kampen er langt fra forbi og næste skridt og kamp bliver at få fjernet arealreservationen til transportkorridoren.