BØRN OG UNGE

BØRN OG UNGE

Der skal være bedre plads til omsorg, leg og udvikling for børn i dagtilbud og gode rammer for udfoldelse af undervisningens indhold, elevernes medindflydelse og demokratisk udvikling i folkeskolen.
I dagtilbuddene skal minimumsnormeringer udfoldes i hvert enkelt dagtilbud og ikke som et gennemsnit i hele kommunen. Kvalitet i dagtilbud og i folkeskolen handler ikke kun om normeringer, men også plads og fysiske rammer samt det pædagogiske personales evne til at skabe sammenhæng mellem børnesyn, nationalt fastsatte mål, pædagogisk indhold, den konkrete kultur på stedet og ikke mindst relationer til og mellem de konkrete børn og elever. Kvalitet i undervisning og pædagogik er forudsætningen for at skabe gode betingelser for klimaet, fælles bæredygtighed og demokrati.
Både dagtilbud og skole skal være præget af større mangfoldighed i pædagogik, organisering og indretning. Dagtilbud og skoler skal kunne have forskellige særpræg, formet af børn og unge, forældre og pædagogiske medarbejdere. De bør også være et mødested for lokalbefolkningen. Flere forskellige faggrupper skal præge og indgå i skoler og dagtilbuds dagligdag. Børn skal opleve at de anerkendes som selvstændige individer og ikke bare som et nummer i rækken. FNs børnekonvention skal respekteres.