Kommunalvalg 2021

HVORFOR SKAL ENHEDSLISTEN SIDDE I BYRÅDET?

Enhedslisten arbejder for grundlæggende forandringer af samfundet og demokratisk kontrol med de værdier vi skaber i fællesskab. Det gør vi i bevægelser, i folketinget, i kommuner og i regioner. For os er de små sejre vigtige for at vise, at det er muligt at gøre tingene på en anden og bedre måde. Det vi gør i dag, skaber betingelserne for det, der skal gøres i morgen.
Kommunalpolitik handler om at binde de store politiske linjer sammen med konkrete lokale kampe og forbedringer. Det er udgangspunktet for Enhedslistens kommunale engagement. Det skal sikre borgerne velfærd og lige muligheder, ud fra et medmenneskeligt og solidarisk princip, hvor grupper der har brug for en håndsrækning fra fællesskabet, altid kommer i første række. Enhedslisten kæmper for bedre økonomiske rammer for kommunerne og det kommunale selvstyre.

I 2021 stiller følgende kandidater op:
– Emil Viskum
– Rojda Kara
– Hilal Kara
– Preben Bjørn Biermann Madsen
– Jørgen Mortensen