MENNESKER MED HANDICAP OG VORES FÆLLES MENTALE SUNDHED OG VELBEFINDENDE

MENNESKER MED HANDICAP OG VORES FÆLLES MENTALE SUNDHED OG VELBEFINDENDE

Enhedslisten kræver, at alle får del i velfærden og vil arbejde for at fjerne fattigdommen i kommunen. Syge borgere, mennesker med handicap, de ældre og kontanthjælpsmodtagere skal behandles respektfuldt og i overensstemmelse med FNs menneskerettigheds- og handicapkonventioner. Det er til gavn for hele samfundet, at alle borgere behandles respektfuldt. Borgerne skal sikres rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler deres sager. Hjælp skal gives i overensstemmelse med lovgivningen og tilrettelægges tidligt og helhedsorienteret.
Mennesker med psykiske og fysiske udviklingshandicap skal have ret til meningsfulde miljøskift i hverdagen og socialpædagogisk ledsagelse ved aktiviteter i samfundet og ferie. Der skal altid foretages en individuel vurdering når der skal bevilges hjælpemidler og støtte i hverdagen. Alle borgere skal have den nødvendige støtte – også selvom der måske ikke er udsigt til en fremtid på arbejdsmarkedet. Retssikkerheden for borgerne skal understøttes og alle skal have et anstændigt forsørgelsesgrundlag. Det er en menneskerettighed for alle.
Børn, unge, voksne og ældre, der møder de kommunale institutioner som f.eks. skoler, dagtilbud, bosteder, ældreplejen, plejehjem og forvaltning, skal mødes af det nødvendige antal medarbejdere, der kan yde den velfærdsydelse, som samfundet har besluttet at der skal ydes.
Ingen borgere i Høje Taastrup kommune må miste deres forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal sikre oprettelse af det nødvendige antal fleksjob og seniorjob, samt om nødvendigt, ansætte folk til de har genoptjent dagpengeretten. Jobcentret skal i højere grad skaffe folk i arbejde i stedet for at genere dem.