BUDGET 2024

Et samlet byråd har indgået et budgetforlig, og vi i Enhedslisten er også med.
Det er vi fordi vi med aftalen øger rammen for en række af Enhedslistens kerneområder; nemlig børn, ældre og kontanthjælpsmodtagere.
Særligt har børneområdet trængt til et løft, og derfor er det helt centralt for Enhedslisten, at budgetaftalen indeholder en børnepakke, en ny pædagogisk assistent uddannelse og bedre normeringer i daginstitutionerne.
I hele Danmark, også i Høje Taastrup, ser vi en stigende mistrivsel blandt børn og unge.
Det har været med til at skabe et stort pres på vores familieafdeling og PPR, som har ekstremt travlt med at håndtere de allermest akutte børnesager. Det betyder, at forældre til børn med mindre udfordringer til tider oplever, at der ikke hurtigt nok sættes ind med indsatser, som understøtter deres barns behov, og det kan få fatale konsekvenser for barnets trivsel her og nu, men også på langt sigt.
Derfor har det også været afgørende for Enhedslisten, at der bliver investeret i børneområdet, og at budgettet indeholder en børnepakke med en række tidlige, forbyggende indsatser samt en opnormering af PPR og familieafdeling, som vi i Enhedslisten længe har arbejdet for og som ligger helt i tråd med vores byrådsforslag fra 22. marts. ”Tidlig fremskudt indsats mod mistrivsel”.
Det har også været helt afgørende for os at budgettet indeholder en forbedring af normeringerne i vores daginstitutioner og at penge tidligere øremærket til minimumsnormeringer, bliver brugt på det de er beregnet til, nemlig bedre normeringer i vores daginstitutioner.
Men flere penge til bedre normeringer gør det ikke alene, da vi står med en kæmpe rekrutteringsudfordring allerede nu, som de kommende år kun vil vokse med det stigende befolkningstal. Derfor er det helt centralt, at der også i budgettet er sat penge af til opstart af en pædagogisk asisstentuddannelse, der netop skal være med til at adressere rekrutteringsudfordringen.
Derudover er vi glade for at budgetaftalen indeholder:
• Investering i Demensindsats
• Midler til mere natur og visionsplaner for grønne områder
• Grønne indsatser såsom intelligent belysning på cykelstier og satsning på bæredygtig infrastruktur
• Hurtigere afklaring til Flexjob og førtidspension.
Det er dog ikke alt i budgetaftalen vi er lige begejstret for i Enhedslisten.
Det er f.eks. ikke en ide der er groet i Enhedslistens baghave at vi forlænger indkaldelsesintervallet i tandplejen for børn fra 18 til 24 måneder og lader billetpriserne stige med 10 procent i svømmehallerne. Ift. indkaldelsesintervallet i tandplejen anbefaler sundhedsstyrelsen at den skal være på mellem 12-24 måneder, og med forlængelsen går vi til grænsen af, hvad der vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. Det synes vi er et rigtigt dårligt signal at sende specielt, når anbefalingen går på at man skal gå til tandlægen en gang om året når man bliver voksen. Det giver ingen mening, at du skal til tandlægen hvert andet når, når du er barn og det er gratis, mens så snart det er dig selv som skal betale som voksen, skal man pludselig dobbelt så meget til tandlægen.
Ift stigningen på billetpriser vil det ramme socialt skævt og det vil være dem med lavste indkomster som vil blive ramt hårdest. F.eks. er der en stor del af vores folkepensionister, som flittigt bruger vores svømmehal og der vil være nogle af dem som vil overveje om de stadig har råd til hygge og motion i svømmehallen.
Sidst men ikke mindst ærgrer det os, at der ikke blev plads til at genindføre Filmstriben, som blev sparet væk for et par år siden, men det var ikke muligt med vores ene mandat at sikre penge til både børnepakke, bedre normeringer, Pædagogisk assistentuddannelse, mere natur og samtidig få genindført Filmstriben.
Alt i alt er vi dog stolte af at være med i en budgetaftale, som i modsætning til tidligere år og i mange andre kommuner, sikrer ekstra midler til mere velfærd og et løft af børneområdet. ❤️💚