Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 25/02/2024
13:00 - 15:00


Indkaldelse til Generalforsamling 2023 – 24 i Enhedslisten Høje – Taastrup afdeling

  1. februar 2024 kl. 13.00 – 15.00i partilokalerne på Parkvej 76, 2630 i kælderen med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

DAGSORDEN

  1. Velkommen

Ved kontaktperson Stine Klok, der også, leder

  1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Jan Simon til begge opgaver

 

  1. Beretning og valg til arbejdsgrupper

Jan Simon fremlægger beretning, suppleret af Bestyrelsen

 

Bestyrelsen foreslår til valg af arbejdsgrupper:

Kommunalpolitisk gruppe:

Emil Viskum, Bjørn, Jan Simon, Rojda Kara, Stine og Sidse

International:

Jørgen Mortensen, Halil

Den grønne gruppe:

Emil, Rojda Kara, Stine og Rasmus

Kampagne og Kommunikation:

Emil, Sidse, Rojda og Stine

 

  1. Fremtidigt arbejde

Fremlægges af Jan Simon.

 

  1. Regnskab og budget.

Regnskabet fremlægges af Rasmus – Budget fremlægges ligeledes af Rasmus

Begge dele eftersendes eller omdeles på generalforsamlingen

 

  1. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

  1. Valg af lokal bestyrelse – samt kasserer evt. uden for bestyrelsen og to revisorer.

Bestyrelsen foreslår:

Jan Simon, Emil Viskum, Bjørn, Halil Kara, Rojda Kara, Stine Klok, Rasmus og Sidse.

Ramus foreslås som kasserer og Knud Jessen som revisor

Vel mødt. Stine Klok og Jan Simon